Verkeersveiligheidslabel Flevoland

Met het Verkeersveiligheidslabel Flevoland bewijzen basisscholen dat zij actief en structureel bezig zijn met de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Dat is nodig, want helaas zijn er jaarlijks honderden kinderen slachtoffer in het verkeer. Deze kwetsbare groep verdient alle aandacht en inspanning om de verkeersrisico’s te minimaliseren. En jong geleerd is immers óók oud gedaan...

Labelhouders laten zien dat theoretische en praktische verkeerseducatie een vaste plaats heeft in hun lesprogramma. Ook is er volop aandacht voor de veiligheid van de schoolomgeving en van de school-thuisroutes.
Het label is een kwaliteitskeurmerk, een waardering èn een hulpmiddel voor basisscholen. Het helpt om de verkeerseducatie structureel in te bedden in het programma en om er bovendien ouders bij te betrekken. De overgrote meerderheid van de labelhouders zou het label niet voor niets niet meer willen missen. Dat geldt overigens óók voor de ouders van al die basisschoolleerlingen!